Marjolijn Evers – Vrij

Maarten heeft mij zowel tijdens zijn rol als leidinggevende, en later toen dit niet meer het geval was, gecoacht. Hij is een ontzettend prettige gesprekspartner die problemen en lastige situaties erkent en door het stellen van kritische vragen mij zelf liet nadenken over mijn handelen. Als ik zelf niet verder kwam, keken we samen naar passende praktische oplossingen.

Maarten denkt en voelt met je mee, komt altijd terug op zaken die eerder zijn besproken en hij onthoudt alles! Ik hoop in de toekomst met hem in contact te blijven.